Frågor & svar

Här samlar vi vanliga frågor och svar. Har du en fråga som du inte hittar svaret på? Kontakta oss!

Behöver jag bygglov för min tillbyggnad?

Det korta och generella svaret är: Ja, du behöver bygglov för att göra en tillbyggnad. Med vissa undantag. Det långa svaret är: Det beror på, t.ex. om ditt hus ligger inom detaljplanerat område eller inte, hur stor tillbyggnad du vill göra och hur förutsättningarna på din tomt ser ut. Boka ett möte med oss, så kan vi berätta mer om vad som gäller för just din fastighet.

Hur mycket får jag bygga på min fastighet?

Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område har din fastighet en given byggrätt. Detaljplanen beskriver hur mycket du får bygga och var. Utöver byggrätten som detaljplanens anger, har du som ägare av ett en- eller tvåbostadshus en separat byggrätt som regleras i plan- och bygglagen, de s.k. attefallsreglerna. De undantagsreglerna gör det möjligt att bygga till upp till 15m², bygga två takkupor samt ett fristående komplementhus som får vara 30m², utan bygglov och utöver detaljplanens byggrätt.

Jag vill bygga ut mitt hus, vilka regler har jag att förhålla mig till?

Regler för hur och var du får bygga finns specificerade i olika lagar, förordningar och föreskrifter. De reglerna är i många fall svåra att hitta och förstå sig på. Vi jobbar med dessa regler dagligen och kan lotsa dig  genom den djungeln.