Tio tips från arkitekten

1. Du måste veta vad du vill, men inte hur det skall gå till.

Börja med att tänka igenom dina behov och önskningar, och skriv ned dem. Först därefter är det dags att fundera över ungefär hur stor din budget är. Det är mycket enklare att prioritera bort det som inte ryms i budgeten när du tagit reda på vad du behöver och önskar, än att i förväg räkna ut vad som kan tänkas rymmas i en budget.

2. Kolla med kommunen vad som är tillåtet innan du börjar.

Om du skall bygga nytt, bygga till eller bygga om så att husets utseende påverkas, börja med att kontakta kommunens stadsbyggnadskontor eller motsvarande och fråga vad som är tillåtet och vad som kräver lov.

3. Du köper en tjänst, inte en vara. 

Att bygga något är något annat än att köpa en färdig vara, till exempel en bil, eller en befintlig fastighet eller bostadsrätt. Du köper inte en färdig vara, du handlar upp en tjänst. Ju noggrannare du kan specificera vilken tjänst du köper desto större sannolikhet att du blir nöjd. Vi ger dig en specificerad uppdragsbekräftelse på vad vårt uppdrag är, vad det kostar och när det levereras, och hjälper dig att handla upp de övriga tjänster du behöver.

4. Börja i tid!

Tänk långsiktigt. Att genomföra en ombyggnad tar inte veckor utan månader, oftast år att genomföra. Om du har barn som behöver tonårsrum måste du planera för det när de börjar mellanstadiet. Börjar du planera när de fyller tretton börjar har de redan börjat fundera på att flytta hemifrån när det är klart.

5. Samla inspirationsbilder och referenser!

Samla på bilder, fotografier, materialprover eller citat som motsvarar den känsla och utseende det färdiga resultatet skall ha. Det är ett bra sätt att göra klart både för andra inblandade och för dig själv vad det är du är ute efter.

6. Anlita aldrig byggare utan skriftlig överenskommelse.

Att anlita byggare och hantverkare utan att veta exakt vad som skall göras, och hur, är en dålig idé som alltid visar sig onödigt kostsam. Om den som bygger inte i förväg vet exakt vad som skall göras, är det naturligtvis nästan omöjligt att ingå hållbara avtal om priser och tidplaner.

7. Vi hjälper dig att få rätt sak, till rätt pris, i rätt tid.

Om det inte rör sig om något mer än en mindre invändig ombyggnad, anlita alltid en arkitekt som kan göra ett underlag som visar exakt vad som skall göras, och hur, så att du kan få det resultat du vill, till den budget du har, inom rimlig tid. Om du inte i förväg kan beskriva för den som skall utföra bygget exakt vad du förväntar dig kan du inte heller ställa krav på att sluresultatet motsvarar dina förväntningar.

8. Oförutsedda utgifter kan inte undvikas, men begränsas

Även om du handlar upp byggarbetet med bra underlag innebär alltid ett bygge oförutsedda utgifter. Reservera därför tio procent utöver det pris ni kommit fram till oförutsett.

9. Tänk igenom ditt tidsperspektiv!

Fundera på om du vill att värdeökningen på ditt hem skall motsvara kostnaderna så att du kan få tillbaka det du investerar direkt vid en försäljning, eller om du gör en långsiktig investering i ett hem du skall bo i länge, där investeringen främst handlar om din bostads värde för dig som skall bo där.

10. Det är ditt hem!

Titta på andra hem för inspiration, inte som facit. Det ett hem för dig det skall bli. Fundera på vad som passar bäst för just dig, och vad du själv vill leva med. Vackrast blir det om ditt hem berättar om dig som bor där, inte om vems hem du önskar att du bodde i.

Vi hjälper dig att ta första steget mot din dröm.
Helt kostnadsfritt.