Trojenborg 11

Ny takterrass i anslutning till vindslägenhet

Vår beställare ville bygga en takterrass och vi hjälpte dem genom bygglovsprocessen. Eftersom gårdsflygeln där de ville bygga terrassen ligger på s.k. ”prickmark”, d.v.s. mark som inte får bebyggas, krävdes förhandlingar med Stadsbyggnadskontoret. Efter ett antal ändringar togs beslutet i Stadsbyggnadsnämnden som menade att planavvikelsen var ”mindre och av ringa betydelse”.

Fakta