Kv. Fikonträdet 1, Täby

Påbyggnad av ateljé och ombyggnad av enbostadshus

Beställarna, som är grafiska formgivare, behövde en ateljé/arbetsrum i sin villa i Täby. Samtidigt fanns ett behov av att se över planlösningen, och en allmän upprustning av villan från mitten av sextiotalet.
Lösningen bygger vidare på den befintliga byggnadens halvplansförskjutningar. Sovrumsavdelning ett halvplan upp från entréplanet och tvättstuga, garage och gästrum ett halvplan ned. Arbetsrummet lades ytterligare ett halvplan upp. Det fick en generös takhöjd, ateljéljus från norr. Mindre fönster åt söder och den trafikerade väg som tomten gränsar till i öster. Samtidigt byggdes de fyra sovrummen om till ett sovrum med dressing-room, bibliotek och ett nytt badrum och fasaden förändrades i entréplanet för att skärma av från insyn från grannar och få direktkontakt med en ny uteplats. Tillbyggnaden dramatiserar det befintliga husets arkitektur och bildar ett fondmotiv till Byängsvägen, som slutar i en vändplan framför huset.

Fakta