Kv. Rännilen 19

Inredning för Lynx Asset Management

I augusti 2008 fick vi i uppdrag av Hedgefonden Lynx Asset Management att hjälpa dem att välja en ny lokal för verksamheten. Med vår hjälp beslöt Lynx att välja en lokal på Norrmalmstorg. Den var i stort behov av upprustning men med en ny trappa mellan två våningsplan och en fastighetsägare som gradvis blev allt mer intresserad av ombyggnaden lyckades vi skapa en arbetsplats som uppfyllde de mål vi satte upp.

Redan från början var vi överens med vår beställare om att lokalerna inte i första hand skulle vara representativa utan vara en informell miljö där social samvaro och individuell utveckling, både fysiskt och mentalt, var målet. Vi ville också att inredningen skulle ha en svensk identitet, framförallt för att de kunder som besöker kontoret i stor utsträckning kommer ifrån utlandet.

Känslan är avslappnad men skärpt och stringent. Den är svensk, men inte blond, med mycket trä lackerat i röda och gröna kulörer. Vi fick all anledning att vara nöjda med den inriktningen när Lehman Brothers gick i konkurs och finansmarknaden kollapsade medan vi arbetade med uppdraget. Snarare än att spegla den stämning som rådde i finanssektorn innan kraschen speglar känslan i lokalen det kommande 10-talet. Lynx var också en av de få fonder som utvecklades positivt under 2008.

Fakta