Hem > Aktuellt > Sök strandskyddsdispens!

Sök strandskyddsdispens!

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse.

Det finns fler än Avanzas f.d. VD som tar lätt på lagar och regler för byggande. Nu är det Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Jakobsson som är i blåsväder för olovligt byggande, vilket han också uppges ha blivit polisanmäld för av Värmdö kommun.

Jakobsson har byggt ett nytt trädäck som ersättning för ett gammalt som ska ha förstörts i samband med bygget av ett sommarhus. Att ersätta en befintlig konstruktion där strandskyddet gäller är i sig kanske inte fel, men det nya däcket råkade bli mycket större. Efter ett anonymt tips startade kommunen ett tillsynsärende och kom då fram till att det nya trädäcket var 1,5 m bredare och mer än dubbelt så långt som det gamla.

Jakobsson försvarar sig med att ”kommunen redan 2004 slagit fast att ”Platsen för den sökta åtgärden [bastun] är ianspråktagen som tomtplats och allemansrätten därmed utsläckt”, vilket gjorde att jag utgick från att man då fick bygga ett trädäck av valfri storlek.” Men, i Sverige har man skyldighet att känna till svenska lagar och regler, så den ursäkten håller inte. Samtidigt är strandskyddsbestämmelserna och vad som krävs för att få dispens från strandskyddet, hur länge det gäller och under vilka villkor, är inte lätt att hålla koll på. Enklast är att fråga kommunen: Behöver jag strandskyddsdispens för den här åtgärden?

Om kommunen vill att du ska söka strandskyddsdispens behöver du beskriva åtgärderna på en måttsatt ritning, vilket vi kan hjälpa dig med.

Nu verkar Jakobsson ha fått sin dispens av kommunen i efterhand, men det är inte säkert att historien slutar där. Numera granskar Länsstyrelserna i princip alla strandskyddsdispenser och det är inte helt ovanligt att de upphäver kommunens beslut. Det politiska priset för Jakobssons olovliga bygge kan bli högt.

https://www.dn.se/sverige/statsministerns-statssekreterare-har-ett-olovligt-tradack/

Strandskyddsbestämmelserna finns i Miljöbalkens kapitel 7 13-18 §§:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7

av