Hem > Aktuellt > Sök bygglov!

Sök bygglov!

Att bygga utan beviljat bygglov kan ge böter. Och du kan förlora jobbet.

20-talsvillan på Lövgatan 26 i Råsunda som den såg ut 2018.
Källa: I99pema, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

I veckan har det stormat kring Avanzas nya VD Knut Frängsmyr som hastigt fick avgå efter bara en vecka på posten. Anledningen uppges ha varit att han gjort ombyggnationer i sin privatbostad utan bygglov och fått dryga böter för det. Det låter kanske långsökt. Bakgrunden är att Finansinspektionen på grund av detta inte ansett honom lämplig att leda en bank, vilket gjort att Avanzas styrelse helt enkelt gett honom sparken.

Att bygga utan tillstånd, dvs utan bygglov eller i vissa fall bygganmälan, är med andra ord inte att rekommendera. Och vilka åtgärder som kräver bygglov, och vad som i vissa fall är bygglovsbefriat, är snårigt, men något vi på Andersson Arfwedson arkitekter sysslar med dagligen.

Det många inte vet är att ett beviljat bygglov inte självklart betyder att man får börja bygga. Bygglovet är villkorat med att man också fått startbesked för att få starta bygget. När allt är klart måste kommunen också gett ett slutbesked för att byggnaden ska få tas i bruk. För att få start- och slutbesked krävs en hel del formaliteter som visar att man följt lagar och regler. Exemplet med Avanzas f.d. VD visar att man inte ska ta allt för lätt på dessa saker. Den som inte har ordning på sitt bygglov, sitt startbesked eller slutbesked riskerar höga böter, s.k. byggsanktionsavgifter. Att vara byggherre innebär att ha ansvar för att tillstånden söks, hanteras och följs på ett korrekt sätt, vilket för en privatperson inte alltid är så lätt. Då är det klokt att ha en kunnig arkitekt vid sin sida.

https://www.svd.se/a/AP1jA3/knut-frangsmyr-fick-lamna-posten-som-vd-for-avanza-efter-en-vecka

https://www.di.se/nyheter/di-avslojar-avanzas-nye-vd-morkade-svartbygget/

https://www.mitti.se/nyheter/20talsvilla-i-rasunda-revs-trots-forbud-6.27.36530.53ddc50714

Läs mer om byggsanktionsavgifter här: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov–byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/

av